» دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
1397/01/26
در این مقاله به بررسی جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی
1397/01/26
در این مقاله به بررسی جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی
1397/01/22
در این مقاله در خصوص شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 توضیحاتی ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
1397/01/22
در این مقاله به بررسی نحوه اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
1397/01/21
در این مقاله به راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 میپردازیم . ... [بیشتر...]

» اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی
1397/01/21
در این مقاله به راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 میپردازیم . ... [بیشتر...]

» تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98
1397/01/20
در این مقاله توضیحاتی در خصوص مهلت ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
1397/01/20
در این مقاله در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 که هر ساله توسط آموزش و پرورش استعداد های درخشان اعلام می شود ، توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98
1397/01/20
در این مقاله در خصوص نحوه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 توضیحاتی ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
1397/01/20
در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیحاتی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3 4

تیزهوشان و نمونه دولتی
Top