» کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
1397/09/05
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورد به جلسه آزمون تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
1397/08/23
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/08/23
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 اعلام شه است . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 - 99
1397/08/06
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/08/03
در این مقاله راهنمای زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/07/28
در این مقاله توضیحاتی در خصوص شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/07/28
در این مقاله به بررسی نحوه پرداخت و میزان هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 برای ورودی های ششم ابتدایی و نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/07/28
در این مقاله راهنمای مراحل و نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/07/28
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» سایت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/07/28
در این مقاله به شرح سایت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 برای پایه ششم ابتدایی و نهم به دهم پرداخته شده است . ... [بیشتر...]


تیزهوشان و نمونه دولتی
Top