» اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/09/25
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99
1397/09/24
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 98 - 99
1397/09/24
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
1397/09/24
در این مقاله زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/09/24
در این مقاله زمان اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
1397/09/05
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورد به جلسه آزمون تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
1397/08/23
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/08/23
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 اعلام شه است . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 - 99
1397/08/06
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/08/03
در این مقاله راهنمای زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]


تیزهوشان و نمونه دولتی
Top