» اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
1397/05/22
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 - 99
1397/03/27
در این مقاله به بررسی جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
1397/03/23
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
1397/03/23
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
1397/03/22
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم
1397/03/21
در این مقاله شرح کاملی در خصوص نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» زمان ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
1397/03/20
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» منابع آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
1397/03/20
در این مقاله در خصوص منابع آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 توضیحاتی ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
1397/03/19
در این مقاله شرح کاملی در خصوص نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 و همچنین منابع ، زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون سنجش و هوش تیزهوشان ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» سایت ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش مدارس تیزهوشان
1397/03/19
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]


تیزهوشان و نمونه دولتی
Top