» زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
1397/01/25
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 ، هفته آخر فروردین ماه اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» زمان مصاحبه دکتری 97
1397/01/06
داوطلبانی که در اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97 ، دعوت به مصاحبه شدند ، می توانند در تاریخ اعلام شده به محل دانشگاه تعیین شده مراجعه نمایند . ... [بیشتر...]

» حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
1397/01/06
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 را قرار داده ایم . ... [بیشتر...]

» زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
1397/01/06
داوطلبانی که دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند در تاریخ تعیین شده برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به محل دانشگاه مراجعه نمایند . ... [بیشتر...]

» توضیحات کارنامه آزمون دکتری
1397/01/05
در این مقاله به بررسی توضیحات کارنامه اولیه ، دعوت به مصاحبه و نهایی آزمون دکتری 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان
1397/01/05
در این مقاله به بررسی شهریه دکتری نوبت ( شبانه ) ، پردیس خودگران ، غیرانتفاعی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد
1397/01/05
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری
1397/01/05
در این مقاله زمان و نحوه و راهنمای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری را تویح می دهیم . ... [بیشتر...]

» شهریه دکتری دانشگاه آزاد
1397/01/02
در این مقاله به بررسی شهریه دکتری دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» کارت ورود به جلسه آزمون دکتری
1396/11/29
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

مشاوره تحصیلی آزمون دکتری
Top