» مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 97
1396/12/19
در این مقاله در مورد زمان مهلت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 97 برای داوطلبانی که از ثبت نام کنکور 97 جامانده اند توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

» کارت ورود به جلسه کنکور سراسری
1396/12/17
در این مقاله جزئیات مربوط به روند دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 97 را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

» ثبت نام کنکور سراسری 97
در این مقاله راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 97 و زمان و شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 بطور کامل توضیح داده میشود . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

ثبت نام کنکور سراسری
Top