محرومیت از کنکور سراسری در این مقاله به توضیح دلایل محرومیت از کنکور سراسری 97 و شرایط رفع محرومیت پرداخته ایم .
Top