اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان در این مقاله زمان ، نحوه اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ۹۹ - ۹۸ به همراه راهنمای مشاهده نتایج ارائه شده است .
Top