جدول شهریه شبانه کارشناسی ارشد 97 در این مقاله میزان شهریه کارشناسی ارشد شبانه 97 – 98 و جدول شهریه های نوبت دوم ارائه شده است .
Top