تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری افرادی که دارای سهمیه ایثارگران ، مربیان و رزمندگان هستند ، می توانند از آن ها در ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دکتری 98 دانشگاه سراسری و آزاد استفاده کنند .
Top