کارت ورود به جلسه آزمون دکتری در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 را توضیح داده ایم .
Top