تاثیر معدل در کنکور ۹۹ تو این مقاله در مورد میزان تاثیر معدل برای داوطلبان نظام قدیم و جدید در کنکور سراسری ۹۹ توضیح دادیم .
Top