اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری تو این مقاله در مورد درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولويت بعدی کنکور سراسری ۹۸ توضیح دادیم .
Top