مطالب مربوط به برچسب: "آزمون دکتری 98"

مقالات آموزشی
دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 1397/10/17
دفترچه انتخاب رشته دکتری 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/10/05
هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله میزان هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/10/04
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری سراسری 98 1397/10/04
زمان انتخاب رشته دکتری سراسری 98
در این مقاله زمان انتخاب رشته دکتری سراسری 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/10/04
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری سراسری 98 1397/10/03
انتخاب رشته دکتری سراسری 98
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته دکتری سراسری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/10/01
اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج آزمون دکتری 98 1397/09/29
زمان اعلام نتایج آزمون دکتری 98
در این مقاله زمان اعلام نتایج اولیه ، انتخاب رشته و نهایی آزمون دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 98 1397/09/27
اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 98
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون دکتری 98 1397/09/27
اعلام نتایج آزمون دکتری 98
در این مقاله شرح جزئیات اعلام نتایج آزمون دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 1397/09/05
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 1397/08/28
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/08/21
تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله زمان تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 1396/12/27
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری
در این مقاله نحوه مشاهده اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97 توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

مدارک لازم ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/05/07
مدارک لازم ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله به معرفی مدارک ثبت نام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/05/06
سایت ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 1397/05/01
دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 98 1397/05/01
دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 1397/04/31
دفترچه ثبت نام آزمون دکتری
در این مقاله به بررسی جرئیات دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/31
نحوه ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت نام آزمون دکتری 98 و همچنین راهنمای تصوری نحوه ثبت نام دکتری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/30
پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله میزان هزینه ثبت نام آزمون دکتری 98 و همچنین راهنمای نحوه پرداخت آن ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام دکتری 98 1397/04/30
شرایط ثبت نام دکتری 98
در این مقاله به بررسی شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام آزمون دکتری 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/28
ویرایش ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله به بررسی ویرایش ثبت نام آزمون دکتری 98 میپردازیم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/27
سایت ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون دکتری سراسری 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون دکتری 98 1397/04/27
زمان ثبت نام آزمون دکتری 98
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون دکتری 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام بدون آزمون دکتری 98 1397/04/13
ثبت نام بدون آزمون دکتری 98
در این مقاله توضیخاتی در خصوص زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام بدون آزمون دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 1397/04/11
ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله توضیحاتی در خصوص زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون دکتری سراسری 98 1397/04/10
ثبت نام آزمون دکتری سراسری 98
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون دکتری 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1396/12/22
دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته دکتری 1396/12/21
دفترچه انتخاب رشته دکتری
در این مقاله دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج اولیه دکتری 1396/12/21
اعلام نتایج اولیه دکتری
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج اولیه دکتری 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 1397/03/01
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد
در این مقاله راهنمای ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 98 ارائه شده و همچنین در خصوص شرایط ، شهریه ، زمان و نحوه ثبت نام توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام دکتری بدون آزمون 1397/02/29
ثبت نام دکتری بدون آزمون
در این مقاله راهنمای ثبت نام دکتری بدون آزمون 98 ارائه شده و همچنین در خصوص شرایط ، شهریه ، زمان و نحوه ثبت نام توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها
2018-12-08 12:25:15
آمار نهایی ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98
مطابق گفته مشاور عالی سازمان سنجش بیش از 193 هزار نفر در آزمون دکتری 98 ثبت نام کردند . ... [بیشتر...]

2018-12-03 05:48:11
شرایط ادامه تحصیل مربیان پیمانی پیام نور در مقطع دکتری
عضو علمی پیمانی با مرتبه مربی با رعایت شرایط لازم ، به مدت 4 سال می تواند برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل اقدام کند . ... [بیشتر...]

2018-12-02 07:00:06
مقررات وظیفه عمومی برای داوطلبان آزمون دکتری 98
طبق مقررات وظیفه عمومی داوطلبان مشمول غایب مجاز به شرکت و ادامه تحصیل در آزمون دکتری 98 نیستند . ... [بیشتر...]

2018-12-01 13:09:13
رشته های جدید آزمون دکتری 98
6 رشته جدید به دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد 98 اضافه شده است . ... [بیشتر...]

2018-12-01 12:34:16
جزئیات درج معدل در فرم ثبت نام آزمون دکتری 98
داوطلبان آزمون دکتری 98 لازم است نسبت به درج معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در فرم ثبت نام اقدام نمایند . ... [بیشتر...]

2018-11-26 05:15:39
جزئیات رشته های امتحانی آزمون دکتری 98
رئیس سازمان سنجش ، جزئیات رشته های امتحانی آزمون دکتری 98 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

2018-11-24 10:12:27
اطلاعیه ثبت نام آزمون دکتری 98
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص ثبت نام آزمون دکتری 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اهمیت توجه به مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری 98
داوطلبان آزمون دکتری 98 به مواد امتحانی و ضرایب دروس توجه کنند تا بتوانند نتیجه بهتری از این آزمون بگیرند . ... [بیشتر...]

2018-10-06 07:48:40
اسامی رشته های بدون شرط تجانس در آزمون دکتری 98
شرکت در آزمون دکتری 98 برخی رشته ها بدون توجه به تجانس رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی امکان پذیر است . ... [بیشتر...]

2018-10-06 07:20:38
جزئیات پذیرش رشته مدرسی معارف اسلامی در آزمون دکتری 98
شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در رشته مدرسی معارف اسلامی در سال 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-10-02 13:20:34
میزان تاثیر آزمون کتبی در پذیرش دکتری 98
سازمان سنجش در اطلاعیه ای میزان تاثیر آزمون کتبی در پذیرش دکتری 98 آموزشی پژوهشی و پژوهش محور را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

2018-09-29 07:48:47
تغییرات در رشته های آزمون دکتری 98
رشته‌ ها و گرایش های آزمون دکتری 98 نسبت به سال 97 با تغییراتی همراه شده است . ... [بیشتر...]

2018-09-22 06:20:25
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری 98
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری 98 توسط سازمان سنجش منتشر شد . ... [بیشتر...]

2018-09-18 13:42:01
جزئیات آزمون دکتری 98
سازمان سنجش طی اطلاعیه ای جزئیات آزمون دکتری 98 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

آزمون دکتری 98
Top