مطالب مربوط به برچسب: "کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد"

مقالات آموزشی
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/11/23
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/11/16
ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/15
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/15
هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای پرداخت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/11
سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/10
زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/09
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/10/02
اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/08/12
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص مهلت مجدد ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 1396/12/27
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/17
مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 معرفی شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/17
نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله به بررسی نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/16
شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقال به شرح کامل شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/16
هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه پرداخت و میزان هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/05/08
ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 و همچنین زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1396/12/23
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله جزئیات مربوط به نحوه صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/04/02
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 و همچنین زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/02
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله قصد داریم در خصوص جزئیاتی همچون زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 به طور کلی توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/02/24
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/02/05
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله امکان دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 وجود دارد . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 1397/02/05
هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
در این مقاله میزان و نحوه پرداخت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را در اختیار داوطلبان قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

احتمال برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
رئیس دانشگاه آزاد از احتمال برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


بررسی رشته محل های حذف شده کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
به گفته سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به زودی تکلیف رشته محل های حذف شده کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشخص خواهد شد . ... [بیشتر...]

2018-09-20 19:34:14
اطلاعیه ثبت نام پدیرفته شدگان با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای زمان و نحوه ثبت نام پدیرفته شدگان با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اطلاعیه اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ظرفیت کلاس های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
معاون آموزشی دانشگاه آزاد ، حداقل و حداکثر ظرفیت کلاس های درس کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


تناقض مجدد در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
معاون آموزشی دانشگاه آزاد زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را امشب 25 شهریور ماه اعلام کرد .   ... [بیشتر...]


اطلاعیه زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 روز دوشنبه 26 شهریور ماه از طریق سایت این سازمان اعلام می شود . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 تا پایان هفته جاری خبر داد . ... [بیشتر...]


آغاز ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد استعداد درخشان پزشکی دانشگاه آزاد 97
بر اساس اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد استعداد درخشان پزشکی دانشگاه آزاد 97 از 20 شهریور ماه آغاز شده است . ... [بیشتر...]


امکان اخذ واحد درسی به همراه پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
به گفته معاون آموزشی دانشگاه آزاد ، دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه می توانند به همراه پایان نامه 8 واحد درسی اخذ نمایند . ... [بیشتر...]


زمان احتمالی اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
نتایج نهایی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 اوایل هفته سوم شهریور اعلام می شود . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
بر اساس اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 دهه اول شهریور ماه منتشر می شود . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
بر اساس اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 تا روز جمعه 19 مرداد ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، شرایط و نحوه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را منتشر کرد . ... [بیشتر...]


زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
به گفته رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 دهه اول مرداد ماه آغاز می شود . ... [بیشتر...]


ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، از عدم کاهش ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


ظرفیت پذیرش سهمیه ایثارگران کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
به گفته شاهانی برای کلیه متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد من جمله مشمولین سهمیه ایثارگران ، ظرفیت وجود دارد . ... [بیشتر...]


ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد الکترونیکی دانشگاه آزاد 97
رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد از پذیرش دانشجو در بیش از 200 کد رشته مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]


اخذ مجوز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای تمامی رشته ها
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از اخذ مجوز وزارت علوم برای کد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خبر داد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
Top