مطالب مربوط به برچسب: "انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد"

مقالات آموزشی
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/11/23
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/15
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/15
هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای پرداخت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/11
سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/10
زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1396/12/23
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله جزئیات مربوط به نحوه صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

تمدید مهلت ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ، فرصت مجدد ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 از روز چهارشنبه 3 مرداد ماه برای داوطلبان فراهم می شود .  ... [بیشتر...]


محدودیت ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
بر اساس اعلام مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 فقط یک نوبت امکان پذیر است . ... [بیشتر...]


مهلت مجدد انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
مهلت مجدد انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 هم زمان با ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 آغاز خواهد شد . ... [بیشتر...]


زمان ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از امکان ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 پس از اتمام مهلت انتخاب رشته خبر داد . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


علت دریافت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد توضیحاتی در خصوص هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 بیان کرد . ... [بیشتر...]


زمان آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، زمان شروع انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
به گفته رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 یک شنبه 27 خرداد ماه منتشر می شود . ... [بیشتر...]


اخذ مجوز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای تمامی رشته ها
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از اخذ مجوز وزارت علوم برای کد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خبر داد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
Top