مطالب مربوط به برچسب: "مشاوره تلفنی نمونه دولتی"

مقالات آموزشی
اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/09/25
اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/09/24
زمان اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله زمان اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 98 - 99 1397/09/24
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/08/23
زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 اعلام شه است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 - 99 1397/08/06
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ششم ابتدایی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/08/03
ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله راهنمای زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/07/28
مدارک ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله به معرفی مدارک ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 در پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/07/28
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/07/28
شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله توضیحاتی در خصوص شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/07/28
نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله راهنمای مراحل و نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/07/28
هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله به بررسی نحوه پرداخت و میزان هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 برای ورودی های ششم ابتدایی و نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/07/15
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله راهنمای نحوه دریافت ، زمان و سایت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 - 99 1397/03/27
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99 1397/03/23
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون نمونه دولتی 1396/12/06
ثبت نام آزمون نمونه دولتی
در این مقاله به بررسی جزئیات و شرایط ثبت نام مدارس نمونه دولتی 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم 1396/12/05
سایت ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم
در این مقاله راهنمای سایت ثبت نام مدارس نمونه دولتی 97 – 98 را در پایه نهم به دهم را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
در این مقاله بطور کامل جزئیات ثبت نام نمونه دولتی نهم به دهم 97 – 98 را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 1396/11/30
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98
دراین مقاله به کلیه جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 ششم ایتدایی و نهم به دهم میپردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 1397/01/22
شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی
در این مقاله در خصوص شرایط ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 توضیحاتی ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 1397/01/21
اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی
در این مقاله به راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 میپردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 1397/01/20
نحوه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98
در این مقاله در خصوص نحوه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 توضیحاتی ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 1397/01/20
تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص مهلت ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 1397/01/19
هزینه ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98
در این مقاله نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 1397/01/19
زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98
در این مقاله در خصوص زمان ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 - 98 1397/01/18
مدارک ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 - 98
در این مقاله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98 1397/01/18
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون نمونه دولتی 97 – 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه دهم اواخر تیر اعلام می‌شود‌ . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

مشاوره تلفنی نمونه دولتی
Top