مطالب مربوط به برچسب: "مشاوره تلفنی تیزهوشان"

مقالات آموزشی
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/08
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله می خواهیم در خصوص زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 1397/01/08
هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/09/24
زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99 1397/09/24
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/09/05
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورد به جلسه آزمون تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/23
زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله به شرح شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله راهنمای زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 معرفی شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله راهنمای نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 1397/07/15
دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی
در این مقاله توضیحاتی در خصوص جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهو.شان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله به راهنمای زمان و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/12
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله راهنمای جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به شرح شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم پرداخته شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 1397/07/12
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله جزئیات مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله راهنمای ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله اراهنمای نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 در پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 1397/07/12
دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله به بررسی جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 – 99 برای هر یک از پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای هر یک از پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله توضیحاتی در خصوص میزان هزینه ثبت نام آزمون مدارش تیزهوشان 98 – 99 و راهنمای پرداخت آن ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم معرفی شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/05/22
اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان 1396/12/22
پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان
در این مقاله قصد داریم راهنمای پرداخت هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان را توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 1397/03/23
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/03/22
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 1397/03/21
ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم
در این مقاله شرح کاملی در خصوص نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

منابع آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 1397/03/20
منابع آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
در این مقاله در خصوص منابع آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 توضیحاتی ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 1397/03/20
زمان ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

شرایط لازم برای ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 1397/03/19
شرایط لازم برای ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
در این مقاله به توضیحاتی در خصوص جزئیات مربوط به شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش مدارس تیزهوشان 1397/03/19
سایت ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش مدارس تیزهوشان
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 1397/03/19
ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97
در این مقاله شرح کاملی در خصوص نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 و همچنین منابع ، زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون سنجش و هوش تیزهوشان ار... [بیشتر...]

سوالات آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/03/13
سوالات آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله سوالات آزمون تیزهوشان 97 – 98 نهم به دهم به همراه پاسخنامه کلیدی آن ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان 1396/12/06
ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله به بررسی جزئیات و شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 1396/12/05
ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم
در این مقاله زمان ، شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان 1396/12/05
شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان
در این مقاله جزئیات شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 در پایه نهم به دهم را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1396/12/03
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97 – 98 ششم به هفتم و نهم به دهم ارائه داده می شود . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1396/12/03
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله می خواهیم کلیه جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 ششم ابتدایی و نهم به دهم را توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 97 – 98 1396/12/03
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 97 – 98
در این مقاله جزئیات مربوط به ثبت نام تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 1396/12/02
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98
در این مقاله جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 شرح داده شده است . ... [بیشتر...]

بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 1397/01/27
بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم
در این مقاله به معرفی بهترین منابع کمک آموزشی برای آمادگی در آزمون تیزهوشان می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/26
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله به بررسی جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1397/01/22
اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله به بررسی نحوه اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1397/01/21
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله به راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 میپردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/01/20
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیحاتی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/20
تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 که هر ساله توسط آموزش و پرورش استعداد های درخشان اعلام می شود ، توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 1397/01/18
مدارک ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله به برسی مدارک لازم برای ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 1397/01/18
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98
تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی اعلام شد . ... [بیشتر...]


ثبت درخواست تجديد نظر آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
امکان ثبت درخواست تجديد نظر سنجش و پذیرش پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعداد های درخشان برای داوطلبان فراهم شده است . ... [بیشتر...]


زمان قطعی اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 امروز چهارشنبه مورخ  1397/06/21 اعلام شد . ... [بیشتر...]


ابهام در اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
نتایج آزمون ورودی مدارس تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 که قرار بود نیمه اول شهریور اعلام شود همچنان در هاله ای از ابهام است. ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج درخواست‌ های تجدید نظر آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 97 - 98 امروز اعلام خواهد شد ... [بیشتر...]


برگزاری سنجش هوش برای تیزهوشان هفتم
برگزاری «سنجش هوش» برای داوطلبان پایه هفتم مدارس سمپاد ... [بیشتر...]


پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد دوم برای پذیرش در مدارس تیزهوشان
پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد باهدف غربالگری ثانویه به دلیل غیر استاندارد بودن «آزمون ریون» برای پذیرش دانش آموزان در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 ... [بیشتر...]


اصلاحیه کارنامه تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم  97 - 98 تمدید شد . ... [بیشتر...]


شیوه اجرای هیئت امنایی شدن مدارس سمپاد
اگر هیئت امنایی شدن مدارس تیزهوشان به روشی اجرا شود که به تضعیف آنها منجر شود مرکز استعدادهای درخشان واکنش نشان خواهد داد. ... [بیشتر...]


عدم امکان جابجایی دانش آموزان نمونه دولتی پایه دهم
دانش آموزانی که امسال برای اولین بار در مدرسه نمونه دولتی قبول می شوند ، صرفا در همان مدرسه می توانند ثبت نام کنند . ... [بیشتر...]


آغاز زمان اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
زمان اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و اعتراض به نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی آغاز شد . ... [بیشتر...]


امکان تغییر روش پذیرش در پایه هفتم مدارس تیزهوشان از سال آینده
وزیر آموزش و پرورش از تغییر روش پذیرش و آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از سال آینده خبر داد. ... [بیشتر...]


اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 و نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]


نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 فردا اعلام می‌ شود
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت : نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فردا اعلام می‌شود . ... [بیشتر...]


استفاده از آزمون هوش بجای پیشرفت تحصیلی
جایگزینی آزمون هوش استاندارد برای اولین بار در گزینش دانش آموزان تیزهوش ، به‌ جای استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی غیراستاندارد ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
آزمون سنجش هوش و استعداد تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 با حضور 150 هزار دانش‌آموز برگزار شد  ... [بیشتر...]


میزان پذیرش مدارس تیزهوشان پایه هفتم در آزمون سنجش هوش
امسال تعداد پذیرش در آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 15 هزار نفر خواهد بود . ... [بیشتر...]


راهنمای آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
وزارت آموزش و پرورش، راهنمای سنجش استعداد و هوش ، ورودی پایه هفتم سمپاد را منتشر کرد . ... [بیشتر...]


عدم برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی در پایه هفتم مدارس تیزهوشان
آزمون پیشرفت تحصیلی در پایه هفتم مدارس تیزهوشان برگزار نمی شود . ... [بیشتر...]


زمان تقریبی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی اواخر هفته اعلام می‌شود . ... [بیشتر...]


زمان دقیق دریافت کارت ورود به جلسه سنجش استعداد و هوش پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان
در این خبر زمان زمان دقیق دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم ابتدایی 97 - 98 اطلاع رسانی شده است . ... [بیشتر...]


اضافه شدن طرح شهاب به پایه هشتم مدارس تیزهوشان
طرح شهاب در سال تحصیلی جدید به پایه هشتم افزوده می شود . ... [بیشتر...]


زمان احتمالی اعلام نتایج آزمون پایه دهم تیزهوشان و نمونه دولتی
نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تا چند روز آینده اعلام می شود . ... [بیشتر...]


ثبت‌نام 150 هزار دانش‌آموز برای آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم
« آی‌کیو‌ »های بالای ۱۳۰ وارد مدارس تیزهوشان می‌شوند . ... [بیشتر...]


ملاک شناسایی دانش آموزان تیزهوش
سابقه تحصیلی تنها ملاک شناسایی دانش آموز تیزهوش نیست . ... [بیشتر...]


جزئیات آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان جزییات " آزمون سنجش هوش " جهت ورود به مدارس تیزهوشان را تشریح کرد . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه دهم اواخر تیر اعلام می‌شود‌ . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
مهلت ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 تمدید شد همچنین امکان ویرایش اولویت های پایه هفتم نیز برای داوطلبان وجود دارد . ... [بیشتر...]


آخرین مهلت ثبت‌ نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
مهلت ثبت‌ نام دانش‌آموزان در آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 تا فردا 24 خرداد ماه است . ... [بیشتر...]


شیوه برگزاری آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
نحوه برگزاری آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98 ششم به هفتم اعلام شد . ... [بیشتر...]


شرایط ورود به پایه هفتم مدارس تیزهوشان 97 - 98
شرایط ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعلام شد . ... [بیشتر...]


چگونگی برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
رئیس مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره چگونگی برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای سال آینده توضیحاتی داد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

مشاوره تلفنی تیزهوشان
Top