مطالب مربوط به برچسب: "آزمون تیزهوشان نهم به دهم"

مقالات آموزشی
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/08
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله می خواهیم در خصوص زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 1397/01/08
هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/09/24
زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99 1397/09/24
زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/08/23
زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به شرح شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم پرداخته شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله جزئیات مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله راهنمای ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله اراهنمای نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 در پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 1397/07/12
دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله به بررسی جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 – 99 برای هر یک از پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای هر یک از پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله توضیحاتی در خصوص میزان هزینه ثبت نام آزمون مدارش تیزهوشان 98 – 99 و راهنمای پرداخت آن ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم معرفی شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان 1396/12/22
پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان
در این مقاله قصد داریم راهنمای پرداخت هزینه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان را توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99 1397/03/23
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/03/22
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوالات آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/03/13
سوالات آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله سوالات آزمون تیزهوشان 97 – 98 نهم به دهم به همراه پاسخنامه کلیدی آن ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان 1396/12/06
ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله به بررسی جزئیات و شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 1396/12/05
ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم
در این مقاله زمان ، شرایط و جزئیات ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان 1396/12/05
شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان
در این مقاله جزئیات شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 در پایه نهم به دهم را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1396/12/03
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97 – 98 ششم به هفتم و نهم به دهم ارائه داده می شود . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1396/12/03
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله می خواهیم کلیه جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 ششم ابتدایی و نهم به دهم را توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 1396/12/02
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98
در این مقاله جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 – 98 شرح داده شده است . ... [بیشتر...]

بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 1397/01/27
بهترین منابع سوالات تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم
در این مقاله به معرفی بهترین منابع کمک آموزشی برای آمادگی در آزمون تیزهوشان می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1397/01/22
اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله به بررسی نحوه اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 1397/01/21
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان
در این مقاله به راهنمای اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 میپردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/01/20
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیحاتی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/20
تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 که هر ساله توسط آموزش و پرورش استعداد های درخشان اعلام می شود ، توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 1397/01/18
مدارک ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله به برسی مدارک لازم برای ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 1397/01/18
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98
تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی اعلام شد . ... [بیشتر...]


عدم امکان جابجایی دانش آموزان نمونه دولتی پایه دهم
دانش آموزانی که امسال برای اولین بار در مدرسه نمونه دولتی قبول می شوند ، صرفا در همان مدرسه می توانند ثبت نام کنند . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 و نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان تقریبی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی اواخر هفته اعلام می‌شود . ... [بیشتر...]


زمان احتمالی اعلام نتایج آزمون پایه دهم تیزهوشان و نمونه دولتی
نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تا چند روز آینده اعلام می شود . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پایه دهم اواخر تیر اعلام می‌شود‌ . ... [بیشتر...]


چگونگی برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
رئیس مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره چگونگی برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای سال آینده توضیحاتی داد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

آزمون تیزهوشان نهم به دهم
Top