مطالب مربوط به برچسب: "برنامه ریزی کنکور"

مقالات آموزشی
شرایط شرکت در کنکور سراسری 97 1396/11/29
شرایط شرکت در کنکور سراسری 97
این مقاله برای داوطلبان ثبت نام در کنکور سراسری 97  نوشته شده تا از شرایط عمومی و اختصاصی کنکور سراسری 97 برای ثبت نام اطلاع کامل داشته باشند . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور سراسری 97
ثبت نام کنکور سراسری 97
در این مقاله راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 97 و زمان و شرایط ثبت نام کنکور سراسری 97 بطور کامل توضیح داده میشود . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام کنکور سراسری 98 1397/04/16
شرایط ثبت نام کنکور سراسری 98
در این مقاله به بررسی شرایط عمومی ثبت نام کنکور سراسری 98 و شرایط اختصاصی ثبت نام کنکور 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

برنامه ریزی کنکور
Top