مطالب مربوط به برچسب: "مشاوره تحصیلی تیزهوشان"

مقالات آموزشی
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/08
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله می خواهیم در خصوص زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 1397/01/08
هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله نحوه پرداخت هزینه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/09/24
زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله به شرح شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله راهنمای زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله مدارک ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 معرفی شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله راهنمای نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 1397/07/15
دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی
در این مقاله توضیحاتی در خصوص جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهو.شان ششم ابتدایی 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99 1397/07/15
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 - 99
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 98 – 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به شرح شرایط ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم پرداخته شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله راهنمای ویرایش ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله اراهنمای نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 در پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 1397/07/12
دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان
در این مقاله به بررسی جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان 98 – 99 برای هر یک از پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای هر یک از پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله سایت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 برای پایه های ششم ابتدایی و نهم به دهم معرفی شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/07/12
زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 1397/05/22
اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 – 98 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99 1397/03/22
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به نحوه ، شرایط و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 98 – 99 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سوالات آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/03/13
سوالات آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله سوالات آزمون تیزهوشان 97 – 98 نهم به دهم به همراه پاسخنامه کلیدی آن ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1396/12/03
کارت ورود به جلسه آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97 – 98 ششم به هفتم و نهم به دهم ارائه داده می شود . ... [بیشتر...]

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1396/12/03
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله می خواهیم کلیه جزئیات لازم برای ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 ششم ابتدایی و نهم به دهم را توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98 1397/01/20
نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله قصد داریم در خصوص نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 توضیحاتی ارائه دهیم . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 1397/01/20
تمدید مهلت ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98
در این مقاله در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 که هر ساله توسط آموزش و پرورش استعداد های درخشان اعلام می شود ، توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98 1397/01/18
ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 - 98
در این مقاله به بررسی زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون تیزهوشان 97 – 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 97 - 98
تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان قطعی اعلام نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98
نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 امروز چهارشنبه مورخ  1397/06/21 اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
نتایج درخواست‌ های تجدید نظر آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال تحصیلی 97 - 98 امروز اعلام خواهد شد ... [بیشتر...]


پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد دوم برای پذیرش در مدارس تیزهوشان
پیشنهاد برگزاری آزمون استاندارد باهدف غربالگری ثانویه به دلیل غیر استاندارد بودن «آزمون ریون» برای پذیرش دانش آموزان در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98 ... [بیشتر...]


اصلاحیه کارنامه تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
مهلت ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم  97 - 98 تمدید شد . ... [بیشتر...]


آغاز زمان اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98
زمان اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان و اعتراض به نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی آغاز شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98
نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 و نتایج آزمون تیزهوشان نهم به دهم 97 - 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]


نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 97 - 98 فردا اعلام می‌ شود
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت : نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی فردا اعلام می‌شود . ... [بیشتر...]


استفاده از آزمون هوش بجای پیشرفت تحصیلی
جایگزینی آزمون هوش استاندارد برای اولین بار در گزینش دانش آموزان تیزهوش ، به‌ جای استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی غیراستاندارد ... [بیشتر...]


میزان پذیرش مدارس تیزهوشان پایه هفتم در آزمون سنجش هوش
امسال تعداد پذیرش در آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 15 هزار نفر خواهد بود . ... [بیشتر...]


جزئیات آزمون سنجش هوش تیزهوشان 97 - 98
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان جزییات " آزمون سنجش هوش " جهت ورود به مدارس تیزهوشان را تشریح کرد . ... [بیشتر...]


چگونگی برگزاری آزمون مدارس تیزهوشان 98 - 99
رئیس مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره چگونگی برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای سال آینده توضیحاتی داد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

مشاوره تحصیلی تیزهوشان
Top