آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 – 97 در این مقاله آمار آخرین رتبه قبولی در کنکور سراسری 96 را مطابق با اطلاعات در دسترس از کنکور سراسری سال گذشته در اختیارتان قرار خواهیم داد .
Top